Tôi là một sinh viên chuyên ngành Kinh tế, vì lý do đó mà tiếng Anh nói chung và chứng chỉ IELTS nói riêng là công cụ tối quan trọng và cần thiết đối với tôi. Với vốn tiếng Anh vững vàng, tôi dễ dàng đạt được nhiều lợi thế khi học đại học, trong cuộc sống thường ngày, khi phải tìm kiếm thông tin cũng như cho công việc trong tương lai.

Năm ngoái, tôi có cơ hội được học IELTS với thầy Andy. Khóa học thật sự rất hữu ích và tràn đầy hào hứng vì đã cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức về mọi khía cạnh của cuộc sống.

- Bùi Lê Thế Duy , Đại học Ngoại thương, Tp. HCM -