Tôi từng được học với thầy Chris ở đại học và thật sự là tôi không thể đòi hỏi một người thầy nào tốt hơn thế! Bất cứ lúc nào tôi có thắc mắc hay thậm chí bị stress không chỉ về vấn đề học tập mà còn với những rắc rối trong cuộc sống thường nhật, thầy là người đầu tiên tôi tìm đến để xin lời khuyên.Trong lớp học, nếu có điều gì tôi chưa hiểu rõ, thầy sẽ không ngại ở lại trễ, nhiệt tình giải thích cặn kẽ từng chi tiết đến khi nào tôi hiểu mới thôi. Thầy luôn xem các học viên của mình như những người đã trưởng thành, luôn tôn trọng, lắng nghe, trò chuyện, và quan trọng hơn hết, thầy luôn tin tưởng vào các học trò của mình. Tôi thật sự rất may mắn vì có cơ hội được biết, được học với thầy Chris và tôi mong rằng trong một ngày gần đây, tôi lại có thể học, hoặc thâm chí cộng tác với thầy một lần nữa.

 

- Claire Uyên Lê , Melbourne, Australia -