Lớp học kèm riêng 1-1 được áp dụng cho các trường hợp khác nhau:

 

  • IELTS
  • Admission Essays
  • Visa Interviews
  • Personal Statements

Vui lòng liên hệ trực tiếp trường để được tư vấn rõ hơn.