Khóa học đào tạo chứng chỉ TESOL chuyên sâu 4 tuần của trường chúng tôi được quốc tế công nhận, được kiểm duyệt và thẩm định bởi hội đồng cố vấn học thuật (BOAA). Khóa học này được đào tạo trong 120 giờ học, trong đó có từ 6 đến 10 giờ tham gia thực hành giảng dạy thực tế với học sinh Việt Nam.

 

Giảng viên của trường là các thầy, cô có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, và đam mê giảng dạy. Khóa học bao gồm 6 phần chính: Kỹ thuật giảng dạy và đứng lớp, Nhận thức về ngôn ngữ (văn phạm-âm vị hoc), Bài viết cảm nhận về ngôn ngữ,  Dạy kèm 1 – 1, Thực hành giảng dạy và chuẩn bị tài liệu dạy.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại https://www.teflvn.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.