Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam, khi thị trường toàn cầu được hội nhập, thì nhu cầu để nhân viên được trang bị tốt các kỹ năng tiếng Anh sử dụng cho công việc là rất cần thiết. Chúng tôi có thể cung cấp các các khóa học được thiết kế tùy theo nhu cầu riêng của quý công ty trong bất kỳ lĩnh vực nào: Kinh doanh, Marketing, IT, Kiến trúc, Các ngành Công nghiệp… sẽ giúp phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh của nhân viên và nâng cao hiệu quả tổng thể trong công việc của họ.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thảo luận về các yêu cầu của quý công ty.