Tôi tên là Vi và hiện tại tôi là kiến trúc sư, giảng viên tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Tôi đã từng học Thạc sĩ tại Đại học Nottingham và sau đó trở về Việt Nam làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Để có thể học tập trong một môi trường quốc tế, bạn cần phải chuẩn bị không chỉ về kiến thức chuyên môn mà cả vốn tiếng Anh vững chắc cũng như điểm IELTS đầu vào. Vì vậy, tôi đã dành nhiều tuần liền để học IELTS cùng với thầy Peter và thật sự khóa học rất tuyệt vời! Dưới sự hướng dẫn của thầy, các kỹ năng ngôn ngữ của tôi không những được cải thiện mà tôi còn biết thêm nhiều kiến thức về văn học và đời sống của người Anh. Tiếng Anh của tôi đã trở nên vững vàng để có thể sống và học tập ở Anh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

 

- Vi Le, University of Nottingham, UK -