Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi học đầu tiên với thầy Chris. Mới đầu, tôi không thích thầy lắm vì thầy cứ la tôi, cũng bởi vì tôi có làm ồn chút ít trong lớp. Nhưng rồi ngày qua ngày, tôi dần có thiện cảm với thầy nhiều hơn.

Tôi nhớ có nhiều lần khi không hiểu bài, thầy sẽ tận tình giải thích đến khi nào tôi hoàn toàn hiểu. Tôi ngưỡng mộ thầy và thái độ tận tình giảng dạy của thầy dành cho học viên. Hiện tại, tôi đang học Đại học ở Úc và tôi muốn cảm ơn thầy Chris vì đã giúp tôi đạt được vị trí của mình ngày hôm nay.

- Tuấn -