Chỉ sau 2 tháng học cùng với thầy Peter, tôi đã đạt số điểm IELTS 6.5, cũng là điều kiện cần để tôi nộp hồ sơ du học. Thầy đã tiếp lửa cho sự tự tin của tôi, đủ để giúp tôi trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp bằng tiếng Anh. Tôi chắc chắn rằng ngày mà tôi được gặp thầy ghi dấu một trong những cột mốc ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong đời tôi.

- Thái Minh Châu -