Thầy Peter là một người thầy tận tụy và rất nhiệt tình trong giảng dạy. Ngoài ra, kiến thức về lĩnh vực học thuật của thầy rất sâu rộng. Khi vừa tốt nghiệp đại học, thầy Peter còn tặng tôi những lời khuyên quý giá trong việc chọn công việc phù...